POSJET DJEDA MRAZA

Ostalo

I ove smo godine uz pomoć donacija organizirali posjet Djeda Mraza
koji je darivao svu dječicu čiji su roditelji porijeklom iz Prikuplja. Prije
darivanja djeca su nas uveseljavala svojim nastupima.