B I C I K L I J A D A “ TRI RIJEKE “

Biciklizam

Š.D. KUPA je organiziralo svoju 1. biciklijadu “ TRI RIJEKE “ koja nosi ime po rijekama KUPI, DOBRI I MREŽNICI po čijem je međurečju vodila trasa ove biciklijade, sa suorganizatorima OPĆINA GENERALSKI STOL, OPĆINA NETRETIČ I T.Z. GRADA DUGA RESE.
Na ovu oko 70 km dugu trasu prijavilo se oko 70 biciklista među kojima i članovi klubova iz susjedne Slovenije.

Biciklijada kroz riječi i slike:
Početak biciklijade bio je na igralištu u KASUNIMA, od kuda se je krenulo kroz
BOSILJEVO do LEŠČA NA DOBRI, gdje je organiziran kratak odmor uz srdačan pozdrav domaćina općine Generaskog stola. Cesta je dalje vodila kroz GENERALSKI STOL , DONJI ZVEČAJ do
ZVEČAJA NA MREŽNICI, gdje je u hotelu ZELENI KUT organiziran ručak na prekrasnim obalama Mrežnice. Nakon odmora vozilo se kroz LIPU, PROTULIPU, JARČE POLJE do NOVIGRADA NA DOBRI. Novi odmor u DVORCU NOVIGRAD NA DOBRI , gdje nas je nakon pozdrava domaćina općine Netretič, zabavilo K.U.D. SVETA MARIJA iz Novigrada na Dobri.
Biciklijada se je nastavila do PRILIŠČA NA KUPI gdje je bio zadnji kratki odmor i prilika za zajedničku fotografiju:
Kraj biciklijade bio je na igralištu u KASUNIMA gdje je bila organizirana i zabava u povodu 1. biciklijade Š.D. KUPE.