KESTENIJADA U KASUNIMA I VATROGASNA VJEŽBA

Manifestacije

U suradnji sa DVD-om Prikuplje organizirali smo kestenijadu na Kasunima. U sklopu kestenijade, DVD-Prikuplje izveo je pokaznu vježbu gašenja požara, a za djecu je bilo organizirano isprobavanje gašenja požara na razne načine.