DJED MRAZ

Ostalo

Organizirali smo posjet Djeda Mraza koji je darivao svu dječicu Prikuplja i članova društva. Prije darivanja organizirali smo predstavu za djecu sa glumcima iz Zorin doma iz Karlovca koji su odglumili lutkarsku predstavu sa balonim