Suorganizacija PROSLAVE ULASKA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU

Ostalo

Oko 700 ljudi sa obje strane Kupe, okupilo se na proslavi ulaska Republike Hrvatske u Eropsku uniju u Pribanjcima, u organizaciji “Mjesnog Odbora Prikuplje” zajedno sa svim društvima koje djeluju u Prikuplju, te mjesnog odbora Vinica sa Slovenske strane.