Organiziranje predstave KUD-a Preloški Muzikanti

Ostalo

U sali u pribanjcima organizirali smo predstavu koju je izvela dramska sekcija KUD-a Preloški Muzikanti pod nazivom ” Tri seoska Odbornika”.